Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy

Dariusz Sienicki

W Chełmie odbyło się Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy.

Stronę polską reprezentował: płk SG Jacek Szcząchor - Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz towarzyszący mu ppłk SG Tomasz Zybiński - Zastępca Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego oraz Pomocnicy Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego: ppłk SG Marta Pogoda oraz kpt. SG Arkadiusz Tywoniuk. Stronę ukraińską reprezentowali natomiast: płk Mykola Skarwinko - Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Łuckiego oraz płk Oleksandr Czornyj - Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Lwowskiego, wraz z towarzyszącymi im Pomocnikami Pełnomocnika Granicznego Ukrainy.

Podczas rozmów podsumowano służbową działalność w ochronie wspólnego polsko - ukraińskiego odcinka granicy państwowej i kontroli granicznej na poszczególnych przejściach w pierwszym półroczu 2017 roku. Strony omówiły sytuację migracyjną oraz główne zagrożenia związane z przestępczością graniczną na ochranianym odcinku granicy państwowej.

Przedstawiciele obu stron, omówili funkcjonowanie przejść granicznych na granicy państwowej, stwierdzając, iż dzięki wspólnym staraniom zapewniono właściwą kontrolę osób i środków transportu

W trakcie prowadzonych obrad podsumowano również współpracę w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego, a także uzgodniono dalszą współpracę w zakresie przeciwdziałania przestępczości granicznej oraz zapewniania płynnego dokonywania odpraw granicznych.

 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy

do góry