Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej „Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E..." - ćwiczenia zgrywające dla jednostek specjalnych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E..." - ćwiczenia zgrywające dla jednostek specjalnych

Wojciech Kopeć
29.11.2017

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z wykorzystaniem płynnych materiałów wybuchowych w porcie lotniczym oraz przemytem materiałów radioaktywnych na przejściu granicznym to cel ćwiczeń zgrywających dla jednostek specjalnych, w których uczestniczyli funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ćwiczenia te to jeden z założeń projektu pod nazwą „Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E”. W projekcie współfinansowanym z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego biorą udział funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, a także zagraniczni partnerzy.
„Zapobieganie  i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E” to nazwa projektu, który realizuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Głównym jego celem jest wzmocnienie zdolności organów ścigania do zarządzania ryzykiem związanym z incydentami z wykorzystaniem broni masowego rażenia oraz wzmacnianie współpracy między organami ścigania podczas sytuacji kryzysowych. Na jego realizację w grudniu 2016 Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała umowę grantową z Komisją Europejską.  Projekt został współfinansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt jest skierowany do funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Portu Lotniczego Lublin, Estońskiej Policji i Straży Granicznej, Słowackiej Straży Granicznej oraz innych jednostek Policji w Polsce.

Zgodnie z założeniami programu były ćwiczenia dowódczo sztabowe przeprowadzone na lotnisku w Lublinie oraz na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

W połowie października zrealizowany został  pierwszy panel szkoleniowy.  W ćwiczeniach, które odbyły się na terenie Portu Lotniczego Lublin oraz na poligonie w Sitańcu wzięli udział przedstawiciele Nadbużanskiego Oddziału Straży Granicznej, Samodzielnych Pododziałów Antyterrorystycznych Policji w Lublinie, Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie, Służby Ochrony Lotniska, Centralnego Biura Śledczego Policji, Koordynator ds. Zagrożeń CBRN Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz partnerzy zagraniczni - Zarząd Policji i Straży Granicznej w Estonii i Policja Graniczna i ds. Cudzoziemców Republiki Słowackiej w Sobrance.

Podczas zajęć teoretycznych omówino właściwości oraz skutki oddziaływania płynnych materiałów wybuchowych i radioaktywnych, sposoby identyfikacji oraz fizykochemiczne właściwości ujawnionych substancji o właściwościach wybuchowych, sposoby zabezpieczania śladów, a także planowanie i realizację działań kontrterrorystycznych.

Z kolei podczas praktycznych zajęć na poligonie w Sitańcu pirotechnicy mieli okazję poznać sposoby tworzenia oraz uzyskiwania materiałów wybuchowych domowej produkcji, sposoby kamuflowania, ich skutki oddziaływania na otoczenie, a także sposoby kamuflowania różnego rodzaju materiałów wybuchowych w działalności przestępczej.  Jednocześnie jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej doskonalili umiejętności prowadzenia walki w przypadku  wystąpienia zagrożeń z wykorzystaniem płynnych materiałów wybuchowych.

Końcowym i najważniejszym elementem panelu były ćwiczenia zgrywające dla jednostek specjalnych, wspieranych przez funkcjonariuszy sztabowych i negocjatorów, przeprowadzone w  Porcie Lotniczym Lublin. Służby ćwiczyły koordynację wspólnych działań podczas zagrożenia związanego ze znalezieniem materiałów wybuchowych na lotnisku. 

Przemyt materiałów radioaktywnych przez granicę oraz zagrożenie płynnymi materiałami wybuchowymi to z kolei założenie drugiego panelu szkoleniowego, które odbyło się przed kilkoma dniami  na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

W całości przedsięwzięcia uczestniczyli zagraniczni obserwatorzy.

 

 • Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
  Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
 • Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
  Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
 • Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
  Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
 • Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
  Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
 • Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
  Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
 • Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
  Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
 • Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E
  Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E

 

do góry