Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Zarzuty za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy państwowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zarzuty za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy państwowej

Dariusz Sienicki
19.02.2021

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, zatrzymali osoby, które zorganizowały nielegalne przekroczenie granicy państwowej dla ponad 1100 cudzoziemców.

16 lutego br.,  funkcjonariusze z Placówki SG w Białej Podlaskiej w ramach śledztwa, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, zatrzymali małżeństwo - mieszkańców województwa lubelskiego. Osoby te usłyszały już zarzuty organizowania cudzoziemcom, w szczególności ob. Ukrainy, ale także ob. Gruzji i Białorusi, nielegalnego przekraczania granicy. Proceder ten polegał na wystawianiu i rejestrowaniu dokumentów w postaci oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zawierających nieprawdę.

  • Kontrola graniczna prowadzona przez funkcjonariusza SG
    Kontrola graniczna prowadzona przez funkcjonariusza SG

W trakcie prowadzonych czynności zgromadzono materiał świadczący o tym, iż małżonkowie prowadząc agencję pracy, zarejestrowali w Powiatowym Urzędzie Pracy, w okresie od listopada 2016 do grudnia 2017 roku, ponad 1181 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, bez zamiaru rzeczywistego zatrudnienia cudzoziemców. Dokumenty te były następnie odpłatnie przekazywane cudzoziemcom, którzy na ich podstawie uzyskiwali w Urzędach Konsularnych wizy wjazdowe na terytorium RP. Szacuje się, iż zatrzymani osiągnęli w ten sposób zyski sięgające co najmniej 110 tys. zł. 

 

Podczas prowadzonego śledztwa wykazano, iż podejrzani, rejestrując oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, wskazali ponad 70 różnych adresów na terenie Polski, pod którymi cudzoziemcy mieli wykonywać pracę. W toku prowadzonych czynności ustalono również, iż były to zarówno adresy fikcyjne jak i adresy podmiotów, które nawet jeśli potwierdziły współpracę z ww. agencją, to dotyczyło to znacznie mniejszej ilości osób niż wykazywana przez podejrzanych. W trakcie przeszukania ujawniono kopie dokumentów tożsamości cudzoziemców  oraz środki pieniężne, które zabezpieczono na poczet przyszłej kary grzywny.

 

Za organizowanie cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy państwowej grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Tylko w styczniu tego roku, funkcjonariusze NOSG podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili już prawie 100 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy”.

do góry