Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Szkolenie poświęcone osobom małoletnim poszukującym ochrony międzynarodowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie poświęcone osobom małoletnim poszukującym ochrony międzynarodowej

Dariusz Sienicki
31.05.2022

Funkcjonariusze pionu do spraw cudzoziemców z Nadbużańskiego Oddziału SG, uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym, obejmującym tematykę osób małoletnich bez opieki w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej.

Szkolenie dotyczyło również zabezpieczenia interesu dziecka w procedurze o zobowiązaniu do powrotu oraz materialnoprawnych przesłanek wydania decyzji w sprawach cudzoziemców i administracyjnych postępowań odwoławczych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

  • Szkolenie poświęcone osobom małoletnim poszukującym ochrony międzynarodowej
    Szkolenie poświęcone osobom małoletnim poszukującym ochrony międzynarodowej

Szkolenie przeprowadzone zostało przez przedstawicieli Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Spotkanie zostało współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program „Sprawy wewnętrzne” Azyl i migracja (PA18). Realizację programu szkoleń organizowanych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej współfinansowanych ze środków unijnych zapoczątkowało spotkanie, które odbyło się jeszcze w październiku 2021 r.

  • Szkolenie poświęcone osobom małoletnim poszukującym ochrony międzynarodowej
    Szkolenie poświęcone osobom małoletnim poszukującym ochrony międzynarodowej

Cykl szkoleń ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program „Sprawy wewnętrzne” Azyl i migracja, pozwolił poszerzyć funkcjonariuszom wiedzę zarówno w obszarach zastosowania przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy stroną postępowania jest małoletni pozostający bez opieki. Omówiono również przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, prowadzenia kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców zatrudnionych w agencjach zatrudnienia, delegowania pracowników do pracy w innych krajach UE oraz pracy przymusowej jako przejawu współczesnej formy handlu ludźmi.

do góry