Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Spotkanie Komitetu Sterującego w projekcie PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00 - C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Spotkanie Komitetu Sterującego w projekcie PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00

Wojciech Kopeć
23.11.2021

W dniu 3 listopada we Lwowie na Ukrainie, odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w projekcie PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polski oraz Ukrainy.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę oraz wskazano na pozytywne efekty realizacji projektu. Obie strony zaprezentowały szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych zadań projektowych w zakresie realizacji umów i dostaw sprzętu. Podczas spotkania stwierdzono, iż wszystkie dostawy oraz zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.  Na tym etapie realizacji projektu, kolejnym krokiem będzie zatem sporządzenie raportów końcowych oraz do przeprowadzenie audytów zewnętrznych.

  • Spotkanie Komitetu Sterującego w projekcie PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00
    Spotkanie Komitetu Sterującego w projekcie PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00

 

  • Spotkanie Komitetu Sterującego w projekcie PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00
    Spotkanie Komitetu Sterującego w projekcie PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00
  • Spotkanie Komitetu Sterującego w projekcie PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00
    Spotkanie Komitetu Sterującego w projekcie PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00

Podsumowując dotychczasowe działania prowadzone w ramach projektu, należy podkreślić, iż są one realizowane są zgodnie z umowami grantowymi oraz partnerskimi. Należy również podkreślić iż zadania realizowane w projektach są zgodne z przyjętymi wcześniej założeniami.

do góry