Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Konferencja: ,,Pracuję legalnie to się opłaca” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja: ,,Pracuję legalnie to się opłaca”

Dariusz Sienicki
07.12.2017

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie uczestniczyli na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie w konferencji pt.,,Pracuję legalnie to się opłaca”.

Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy w zakresie prowadzenia kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Podniesiono również kwestię zasad zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP i wykonywania przez nich pracy w świetle znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  • Konferencja: ,,Pracuję legalnie to się opłaca”
    Konferencja: ,,Pracuję legalnie to się opłaca”
  • Konferencja: ,,Pracuję legalnie to się opłaca”
    Konferencja: ,,Pracuję legalnie to się opłaca”

do góry