Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej ZASADY ZATRUDNIANIA ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

ZASADY ZATRUDNIANIA ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Dariusz Sienicki
10.01.2018

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców Nadbużański Oddział Straży Granicznej po raz kolejny organizuje spotkanie szkoleniowe dot. zasad zatrudniania cudzoziemców.

 

  • Plakat konferencji
    Plakat konferencji

 

Poprzednie spotkanie z pracodawcami zorganizowane w marcu 2017 r. w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału w Chełmie spotkało się ze sporym zainteresowaniem z ich strony. Organizacja tego typu szkolenia wynika z coraz większego zainteresowania tą problematyką ze strony pracodawców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudniać cudzoziemców, a także z uwagi na zmieniające się przepisy. Obecnie polski rynek pracy często jest wspierany pracownikami zza wschodniej granicy, a w szczególności z Ukrainy.

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników zagranicznych, zarówno w oparciu o kompetencje Straży Granicznej, jak również partnerów uczestniczących, takich jak: Urząd Wojewódzki, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, stanowi bardzo ważny element uczciwej konkurencji, a tym samym przeciwdziała zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich własne interesy na polskim rynku pracy. Podczas spotkania eksperci i praktycy przedstawią swoje prelekcje, dotyczące zagadnień związanych z sytuacją na polskim rynku pracy, trudności w zatrudnianiu obcokrajowców, uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców w oparciu o system " Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi " i zezwoleń na pracę sezonową oraz legalności zatrudniana cudzoziemców.

Poruszone zostaną problemy zarówno natury prawnej jak i praktycznej, z którymi obecnie zmagają się pracodawcy chcący zatrudnić obcokrajowców. Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w omawianym obszarze ma na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców, otwierając polski rynek pracy na potencjalnych pracowników zza wschodniej granicy.

do góry