Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Podpisanie umowy o dofinansowanie - Fundusze -

Nawigacja

Fundusze

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Wojciech Kopeć
09.05.2018

Dnia 31.03.2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku nr 63 Komendy NOSG, budynków administracyjnych PSG Kodeń, Lubycza Królewska oraz 2 budynków administracyjnych PSG Skryhiczyn” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie reprezentowanym przez ppłk. SG Łukasza Ćwika –  Zastępcę Komendanta NOSG, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Artura Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu.

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0110/15
Wartość projektu: 2 246 999,78 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 909 949,81 zł

Cele projektu:

  • poprawa komfortu cieplnego w okresie zimowym,
  • zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej,
  • obniżenie kosztów eksploatacji obiektów,
  • ograniczenie emisji CO2.

     

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej pięciu budynków użyteczności publicznej będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Prace budowlane przy realizacji projektu zaplanowano od I kwartału 2018 r. do III kwartału 2018 r.

Zakres prac termomodernizowanych budynków obejmie:

docieplenie ścian zewnętrznych i wyprawę elewacyjną z tynku akrylowego barwionego;

  • docieplenie ścian zewnętrznych w gruncie,
  • docieplenie stropodachów,
  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
  • kompleksową modernizację instalacji c.o.

Informacja o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji zadania

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku nr 63 Komendy NOSG, budynków administracyjnych PSG Kodeń, Lubycza Królewska oraz 2 budynków administracyjnych PSG Skryhiczyn”, Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie informuje, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można zgłaszać poprzez:

do góry