Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Klauzula informacyjna - dotycząca zakwaterowania - RODO -

Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna - dotycząca zakwaterowania

Wojciech Kopeć
19.10.2018

Klauzula informacyjna - dotycząca zakwaterowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
telefon: +48 82 / 568-20-02,
e-mail: komendant.nadbuzanski@strazgraniczna.pl.
2.    Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje Inspektor ochrony danych
Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
telefon +48 82 / 568-21-20,
e-mail: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl
3.    Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zakwaterowaniem w obiektach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657)
4.    Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Straż Graniczną.
5.    Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
6.    Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.
7.    Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.
8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.    Profilowanie
Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; dane osobowe nie będą profilowane.
10.    Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zakwaterowanie w obiektach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

do góry