Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Posiedzenia Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA - projektów PBU1/0206/16 oraz PBU1/0239/16 - C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Posiedzenia Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA - projektów PBU1/0206/16 oraz PBU1/0239/16

Dariusz Sienicki
05.12.2019

Spotkanie odbyło się pod koniec listopada br. w Zamościu. Stronę polską reprezentowali płk SG Łukasz Ćwik oraz płk SG Robert Kielar. Przedstawiciele strony polskiej przywitali uczestników spotkania i poinformowali o efektach realizacji zadań, od zatwierdzenia wniosków projektowych do chwili obecnej. Stronę ukraińską przedstawił Vadym Ivko, który również przedstawił efekty realizacji zadań projektowych całym okresie realizacji projektu.

Reprezentanci obu stron wyrazili wzajemne podziękowania za współpracę realizowaną na bardzo wysokim poziomie oraz podkreślili pozytywne efekty realizacji projektów w rama programu CBC PL-BY-UA, zarówno dla Polski jaki i Ukrainy.

 

Następnie zaprezentowano poziom realizacji poszczególnych zadań projektowych w zakresie realizacji umów i dostaw sprzętu.

 

Na zakończenie spotkań podpisane zostały protokoły o charakterze informacyjnym.

 

 • Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA
  Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA
 • Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA
  Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA
 • Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA
  Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA
 • Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA
  Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA
 • Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA
  Posiedzenie Komitetów Sterujących realizowanych w ramach programu CBC PL-BY-UA

 

The sessions of Steering Committees carried out under the CBC PL-BY-UA Programme – projects PBU1/0206/16 and PBU1/0239/16

 

Meeting was held in Zamość at the end of November 2019. Poland was represented by BG Col. Łukasz Ćwik and BG Col. Robert Kielar. The meeting participants were welcomed by representatives of the Polish party and informed about the results of task implementation starting from the validation of the project applications until the present day. Ukrainian party was presented by Vadym Ivko who also produced the effects of task realisation for the whole project implementation period.

 

Representatives from both sides expressed mutual thanks for a high quality cooperation and highlighted the positive effects of project implementation under the CBC PL-BY-UA Programme, both  for the Poland and Ukraine.

 

Afterwards, detailed levels of implementation of the individual project tasks in the scope of contract implementation and equipment supplies were presented.  

 

At the end of the meetings the informative protocols were signed.

do góry