Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Chłopiatyn -

Nawigacja

PSG Chłopiatyn

PSG Chłopiatyn

30.12.2014

PSG Chłopiatyn

          

Nowoczesny budynek Placówki SG w Chłopiatynie został włączony w system ochrony granicy państwowej z dniem 28 maja 2004 r. Obszar służbowej działalności placówki SG położony jest w powiatach hrubieszowskim, z częścią gminy Dołhobyczów i tomaszowskim z całą gminą Telatyn oraz częściami gmin Ulhówek i Łaszczów. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Dołhobyczowie, natomiast  od południa sąsiaduje z Placówką SG w Lubyczy Królewskiej.

          W Chłopiatynie warto zwrócić uwagę na drewnianą, dawną cerkiew filialną parafii greckokatolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego, obecnie kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Żniatynie, wzniesiony w latach 1863-64,  z zachowaniem tradycji dawnego budownictwa cerkiewnego, położony pośrodku wsi w wieńcu drzew.

 

 

Komendant PSG w Chłopiatynie  ppłk SG  Dariusz Pedo

 

Ochraniany odcinek

granica lądowa z Ukrainą

od znaku granicznego nr

do znaku granicznego nr

766

700

Rozgraniczenie z placówkami

od południa Placówka SG w Lubyczy Królewskiej

od północy Placówka SG w Dołhobyczowie

Kontakt

22-540 Dołhobyczów,
Chłopiatyn 41A

84 666 05 00
84 666 05 05

chlopiatyn@strazgraniczna.pl
do góry