Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Terespol -

Nawigacja

PSG Terespol

PSG Terespol

30.12.2014

PSG Terespol

 

 
     Obszar służbowej działalności Placówki SG w Terespolu położony jest w powiecie bialskim i obejmuje gminy - Terespol, Zalesie. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Bohukałach, natomiast od południa sąsiaduje z Placówką SG w Kodniu. 
 
          Na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki funkcjonują trzy przejścia graniczne:  drogowe  w Terespolu (przeznaczone dla pojazdów samochodowych i autobusów), kolejowe w Terespolu, drogowe w Kukurykach (przeznaczone dla samochodów ciężarowych w ramach międzynarodowego kołowego transportu towarowego, połączone  drogą celną o długości 5,2 km z nowoczesnym terminalem samochodowym w Koroszczynie).

         Od 1945 roku odprawy dokonywane są na kolejowej stacji granicznej, natomiast drogowe przejście graniczne w Terespolu funkcjonuje od 1972 roku.
 {mosmap lat='52.0754900'|lon='23.6209000'|text='PSG Terespol'}  

 
 

Ochraniany odcinek
Granica rzeczna z Republiką Białoruś

od znaku granicznego nr

do znaku granicznego nr

163

 

123

 

Rozgraniczenie z placówkami

od południa Placówka SG w Kodniu

od północy Placówka SG w Bohukałach

Przejścia graniczne

drogowe pg w Kukurykach połączone - drogą celną o długości 5,2 km - z terminalem samochodowym w Koroszczynie

drogowe pg w Terespolu,

kolejowe pg w Terespolu

 

Kontakt

21-550 Terespol

       ul. Wojska Polskiego 164

83 377 23 00
83 377 23 05

terespol@strazgraniczna.pl

 

Komendant PSG w Terespolu mjr SG Piotr Grytczuk 


Drogowe przejście graniczne Kukuryki – Kozłowicze.

Drogowe przejście graniczne w Kukurykach połączone jest drogą celną o długości 5,2 km z terminalem samochodowym w Koroszczynie. Przepustowość przejścia wynosi 4000 samochodów na dobę. Terminal przeznaczony jest do dokonywania kontroli celnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych międzynarodowego ruchu towarowego.

Odprawa graniczna dokonywana jest na terytorium Polski na 9 pasach ruchu:

Wjazd do RP - 4 pasy ruchu:

1 pas ruchu (UE, EOG, CH),

3 pasy ruchu (All Passports).

 

Wyjazd z RP – 5 pasów ruchu:

1 pas ruchu (UE, EOG, CH),

4 pasy ruchu (All Passports).

Kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć.

 
Kolejowe przejście graniczne Terespol - Brześć posiada status przejścia granicznego międzynarodowego dla ruchu osobowo-towarowego z wykorzystaniem tzw. suchego portu przeładunkowego w Małaszewiczach, którego zdolność przeładunkowa towarów w ciągu doby wynosi 24 tys. ton. Punkt zdawczo – odbiorczy towarowy usytuowany jest na stacji Kobylany, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Małaszewicze, w odległości 5,1 km od stacji Terespol w kierunku zachodnim. Przejście funkcjonuje całodobowo.

Graniczna stacja kolejowa jest oddalona od granicy państwa ok. 2600 metrów. Przechodzi przez nie ważna europejska linia kolejowa Berlin-Warszawa-Mińsk-Moskwa. Miejscem odprawy granicznej w ruchu pasażerskim są tory 3 i 5 w granicach peronu 2, tor 4 w granicach peronu 3 oraz w wyjątkowych przypadkach tor 7 przy peronie 1. Odpraw w ruchu towarowym dokonuje się na torach nr 101, 102 o prześwicie 1520 mm oraz 1, 2 o prześwicie 1435 mm w granicach terytorialnych kolejowego przejścia granicznego w Terespolu.

Drogowe przejście graniczne Terespol-Brześć.

 Drogowe przejście graniczne Terespol - Brześć posiada status przejścia międzynarodowego dla ruchu osobowego oraz towarowego pojazdami o DMC do 3,5 t.

Odprawa graniczna na wjazd i wyjazd dokonywana jest na terytorium Polski przez polskie służby graniczne według kolejności: wjazd/wyjazd Straż Graniczna, Służba Celna. Odprawa graniczna dokonywana jest na 18 pasach ruchu:

 
Wjazd do RP - 8 pasów ruchu:

1 pas ruchu dla samochodów osobowych (UE, EOG, CH),

5 pasów ruchu dla samochodów osobowych (All Passports),

1 pas ruchu dla autobusów,

1 pas ruchu dla CD.

 
Wyjazd z RP – 10 pasów ruchu:

1 pas ruchu dla samochodów osobowych (UE, EOG, CH),

7 pasów ruchu dla samochodów osobowych (All Passports),

1 pas ruchu dla autobusów,

1 pas ruchu dla CD.

 

do góry