Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach Programu Krajowego realizuje trzy projekty mające na celu wzmocnienie ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej poprzez:

  • zwiększenie mobilności patroli Placówki Straży Granicznej,
  • usprawnienie obsługi interesantów,
  • wzmocnienie ochrony oraz nadzoru zewnętrznej granicy państwa i Unii Europejskiej tj. niedopuszczenie do nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby nie posiadające prawa do pobytu na terenie Unii Europejskiej a w przypadku przekroczenia - do ich zatrzymania.

Hasłem Funduszu jest BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO.

Projekty te dotyczą:

  1. Budowy wież obserwacyjnych o wysokości 70 m n.p.t. w miejscowościach Hniszów, Uchańka, Skryhiczyn (nr projektu PL/2018/PR/0036);
  2. Budowy wież obserwacyjnych o wysokości 50 m n.p.t. w miejscowościach Sobibór, Machnów Nowy, Liwcze, Ślipcze (nr projektu PL/2018/PR/0038);
  3. Modernizacji budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu (nr projektu PL/2018/PR/0037).

Projekty swym zakresem obejmują realizację m.in. dokumentacji projektowej, robót budowlanych
i działań promocyjnych.

Łączny kwalifikowany koszt wszystkich trzech projektów wynosi 18 800 924,00 zł.

do góry