Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Deklaracja dostępności NOSG -

Nawigacja

Deklaracja dostępności NOSG

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

I.    Dostępność cyfrowa.

1.    Strona internetowa została stworzona zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0  w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

2.    Zgodność ze standardami.
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
•    HTML5
•    WCAG 2.0 (Podwójne A)
•    Section 508.

3.    Kompatybilność.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

4.    Wygląd.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
5.    Skróty klawiaturowe.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

II.    Dostępność architektoniczna

1. Komenda Oddziału.

a)    Główna siedziba Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości NOSG znajduje się przy ul. Trubakowskiej 2 w Chełmie. Siedziba jednostki oznaczona jest napisem zawierającym nazwę jednostki na murze przy strzeżonej bramie wjazdowej od ul. Trubakowskiej. Wejście na teren oddziału prowadzi przez biuro przepustek i może być utrudnione dla osób ze szczególnymi potrzebami, natomiast istnieje możliwość przeprowadzenia w/w poprzez pracownika pełniącego dyżur boczną bramką znajdującą się z lewej strony od wejścia (personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego oraz w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online poprzez stronę internetową Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie).

b)    Po wejściu na teren Komendy Oddziału istnieje możliwość skorzystania z aparatu telefonicznego w celu połączenia się z funkcjonariuszem lub pracownikiem Straży Granicznej. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie i są odbierani przez funkcjonariusza lub pracownika NOSG.

c)    Pomieszczenie w którym można składać dokumenty (Kancelaria Jawna) oraz Sekretariat Komendanta NOSG znajdują się w budynku nr 1, w którym przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, przystosowana toaleta i możliwość skorzystania z windy zapewniającej dostęp na każdy poziom skrzydła A w/w budynku oraz do poziomu 1 Części B budynku. Winda ma rozmiary zapewniające swobodny wjazd dla osoby korzystającej z wózka oraz posiada udogodnienia w postaci wizualizacji kondygnacji, informacji głosowej a przyciski na panelu sterowania oznaczone są alfabetem Braille’a.

d)    W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabo widzące. Nadbużański Oddział Straży Granicznej dysponuje miejscami do parkowania pojazdów na wewnętrznym terenie Oddziału. Wjazd na teren NOSG jest możliwy
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, ponieważ teren podlega systemowi kontroli dostępu. Aktualnie nie posiadamy wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale jest możliwość zaparkowania pojazdu w bliskiej odległości od podjazdu dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego wejście do budynku nr 1 Komendy NOSG.

e)    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

2. Placówki podległe NOSG.

a)    Podległe Placówki nie zostały wyposażone w urządzenia dźwiękowe  naprowadzające osoby niewidome lub słabo widzące oraz nie posiadają wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednakże w celu zapewnienia dostępności do budynków zastosowane są różne rozwiązania takie jak: stałe podjazdy, platformy przyschodowe, podnośniki platformowe lub schodołazy. Dodatkowo na każdej Placówce istnieje możliwość skorzystania z pomocy służby dyżurnej, pełniącej służbę w systemie całodobowym oraz możliwość wejścia z psem asystującym.

 

do góry