Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie

Dariusz Sienicki
08.06.2018

Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – płk SG Tomasz Zybiński wraz z towarzyszącymi mu funkcjonariuszami NOSG, uczestniczył w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przez Konsula Generalnego RP na Ukrainie.

 • Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie
  Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie

Spotkanie odbyło się w dniach 4 - 6 czerwca 2018r. w Winnicy na Ukrainie. W jego trakcie, funkcjonariusze NOSG uczestniczyli w szkoleniu, na którym omówiono zagadnienia związane z problematyką dotyczącą fałszerstw dokumentów oraz funkcjonowaniem ruchu bezwizowego. Podczas spotkania omówiono również zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkookresowej. Na miejscu poruszono również temat polityki wizowej, realizowanej przez konsulaty RP na terytorium UA oraz współpracę Straży Granicznej i służb konsularnych RP.  Strony zobowiązały się do kontynuowania współpracy w zakresie szeroko rozumianej polityki wizowej, bieżącej wymiany informacji w ramach realizacji działań jak również wspólnych spotkań szkoleniowych.

 • Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie
  Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie
 • Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie
  Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie
 • Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie
  Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie

Pobyt w Winnicy na Ukrainie, był również okazją do odwiedzenia miejsc pamięci. Zastępca Komendanta oraz towarzyszący mu funkcjonariusze, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt w Winnicy, Naczelnika Państwa Polskiego - Józefa Piłsudskiego. Delegacja złożyła również kwiaty w miejscu znajdującym się na terenie obecnego Centralnego Parku Miejskiego, upamiętniającym śmierć 9 tys. osób rozstrzelanych i pochowanych przez NKWD.

 • Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie
  Spotkanie szkoleniowe u Konsula Generalnego RP na Ukrainie

do góry