Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej 512 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych w jednej z lubelskich agencji pracy tymczasowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

512 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych w jednej z lubelskich agencji pracy tymczasowej

Wojciech Kopeć
08.10.2018

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówki w Lublinie przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z lubelskich agencji pracy tymczasowej.

Spółkę prowadzą obywatele RP. Agencja świadczy usługi w zakresie pracy tymczasowej - zatrudnia i kieruje cudzoziemców do wykonywania prac na terenie całego kraju. Kontrolą objęto 1142 cudzoziemców. Stwierdzono nielegalne powierzanie wykonywania pracy oraz nielegalne wykonywanie pracy przez 512 cudzoziemców, w tym 502 ob. UA, 8 ob. Mołdowy, 2 ob. Białorusi. Ponadto, w 2 przypadkach stwierdzono niedopełnienie przez pracodawcę formalności wynikających z zarejestrowanych zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodę.
W przedmiotowej sprawie wobec właścicieli firmy oraz nielegalnie wykonujących pracę cudzoziemców zostanie wszczęte przez Placówkę SG w Lublinie postępowanie w sprawie o wykroczenie.
Właścicielom spółki grozi za to grzywna od 1 tys. zł. do 30 tys. zł., natomiast cudzoziemcom pracującym niezgodnie z przepisami polskiego prawa kara w wysokości nie niższej niż 1000 zł. Cudzoziemcy mogą również otrzymać decyzję o zobowiązaniu do powrotu.

 

do góry