Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Kontrole legalności pobytu cudzoziemców – współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole legalności pobytu cudzoziemców – współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie

Dariusz Sienicki
05.02.2019

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski to jedno z głównych zadań funkcjonariuszy SG. Nadbużański Oddział Straży Granicznej realizuje je samodzielnie oraz współdziałając w tym zakresie m.in. z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. W ramach tej współpracy w minionym tygodniu, wydano decyzję zobowiązującą obywatela Pakistanu do opuszczenia Polski. Cudzoziemiec w sposób niezgodny z przepisami, próbował uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce.

31 stycznia br.,  pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Chełmie przekazali do Straży Granicznej informację, iż w urzędzie przebywa cudzoziemiec, który próbuje w sposób niezgodny z przepisami uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski. Na miejsce, do urzędu, udali się  funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców NOSG, którzy przeprowadzili kontrolę legalności pobytu obywatela Pakistanu. Cudzoziemiec zamierzał złożyć wniosek  o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na okres 3 lat. Kontrolowany nie wiedział jednak gdzie, na czyją rzecz i w jakim charakterze miałby wykonywać pracę. Obywatel Pakistanu nie był w stanie określić też na jaki czas miałoby być wydane zezwolenie, o które wnioskował. W wyniku kontroli stwierdzono, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium RP jest niezgodny z deklarowanym, co stanowiło przesłankę do wydania cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Obywatel Pakistanu został zobowiązany do opuszczenia w ciągu 15 dni terytorium Polski.

 

Powyższe zdarzenie jest już kolejnym przypadkiem próby nadużycia przez cudzoziemców procedur legalizujących ich pobyt w Polsce.  Dzięki współpracy funkcjonariuszy NOSG z pracownikami LUW i Delegatur Województwa Lubelskiego, w ubiegłym roku wydano decyzję o zobowiązani do powrotu wobec 50 cudzoziemców, którzy próbowali w sposób niezgodny z prawem zalegalizować swój pobyt w Polsce.  Wśród osób, którym wydano decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia kraju, znaleźli się m.in. obywatele: Pakistanu, Algierii, Indii, Maroka oraz Turcji.

 

W 2018r. funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG, przeprowadzili blisko 4 tys. kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Podczas prowadzonych działań, ujawniono i zatrzymano blisko 1800 osób, które nielegalnie przebywały na terytorium Polski.

do góry