Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Akt oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Dariusz Sienicki
02.10.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu nadzorowała śledztwo o sygnaturze PO I Ds. 129.2019 prowadzone przez Placówkę Nadbużańskiego Oddziału SG w Hrebennem, dotyczące udziału w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych, mających na celu popełnianie przestępstw i wykroczeń skarbowych polegających na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu w głąb kraju wyrobów akcyzowych w postaci papierosów i alkoholu bez polskich oznaczeń znakami akcyzy, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk i inne.

W przedmiotowym postępowaniu wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 258 § 3 kk w zb. z art. 258 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, z art. 65 § 1 kks w zb. z art. 91 § 3 kks w zw. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 4 i 5 kks i inne. Aktem oskarżenia objęto trzynaście osób, wśród których są obywatele Polski, Ukrainy i Armenii. Proceder trwał w okresie od marca do sierpnia 2016 roku. Podejrzani wskutek podjętych działań, narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w wysokości ponad 1 300 000 złotych. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju i dozoru Policji.

 

  • Zabezpieczanie papierosów pochodzących z przemytu
    Zabezpieczanie papierosów pochodzących z przemytu

 

W dniu 27 września 2019 roku, w przedmiotowej sprawie skierowano do Sądu Okręgowego II Wydział Karny w Zamościu akt oskarżenia. Zarzucane oskarżonym czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu.

 

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Zamościu -  https://zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-po-i-ds-129-2019,320.html

do góry