Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Mężczyzna poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w rękach Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Mężczyzna poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w rękach Straży Granicznej

Dariusz Sienicki
11.02.2020

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Terespolu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania.

8 lutego br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Terespolu, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali ob. Rumunii, ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania. Cudzoziemiec zgłosił się do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym,  jako pasażer samochodu osobowego. W trakcie prowadzonej odprawy granicznej ustalono, iż jest on poszukiwany  przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Cudzoziemiec był ścigany w związku z popełnionymi wcześniej kradzieżami z włamaniem. Mężczyzna do momentu wszczęcia procedury ekstradycyjnej, będzie przebywać w zakładzie karnym.

  • Kontrola graniczna prowadzona przez funkcjonariusza SG
    Kontrola graniczna prowadzona przez funkcjonariusza SG

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

do góry