Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej staną przed sądem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej staną przed sądem

Dariusz Sienicki
13.01.2021

Do Sądu Okręgowego w Lublinie, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie, wpłynął akt oskarżenia w sprawie obywateli Polski, biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki SG w Hrubieszowie w latach 2018-2020, prowadzili pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie, czynności służbowe i procesowe, ukierunkowane na rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych. Polegały one na nielegalnym sprowadzaniu przez granicę państwową, na terenie powiatu chełmskiego, towarów akcyzowych. Wyroby akcyzowe w postaci papierosów, po przerzuceniu ich przez rzekę Bug z Ukrainy do Polski, były następnie rozprowadzane m.in. na terytorium województwa lubelskiego i łódzkiego.

 

Aktem oskarżenia zostało objętych 10 osób, z których 6 działało w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledztwa wynikało, że grupa działała w sposób zorganizowany a poszczególni członkowie mieli ściśle określone zadania. Kierujący grupą przestępczą był odpowiedzialny za nadzór nad nielegalnym przemytem z Ukrainy bezpośrednio na granicy. Natomiast kolejna z osób, była łącznikiem pomiędzy nim a odbiorcą, który zajmował się z kolei rozprowadzaniem kontrabandy w głąb Polski.  Podczas przeszukania u jednego z podejrzanych ujawniono substancję narkotyczną. Jak się  okazało, po zbadaniu substancji przez Laboratorium Kryminalistyczne KGSG, była to kokaina. Od podejrzanych, zabezpieczono także mienie o łącznej wartości ponad 127 tys. zł.

  • Zabezpieczanie papierosów pochodzących z przemytu
    Zabezpieczanie papierosów pochodzących z przemytu

W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Placówki SG w Hrubieszowie działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie, doprowadzili do rozbicia tej grupy przestępczej. W stosunku do 5 obywateli Polski Sąd Rejonowy w Hrubieszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Postępowanie przygotowawcze zostało zakończone skierowaniem przez Prokuraturę Rejonową w Hrubieszowie do Sądu Okręgowego w Lublinie aktu oskarżenia wobec 10 osób o czyny z art. 258 § 1 i 3 kk, art. 54 § 1 i 2 kks w zb. z art. 86 § 1 i 3 kks w zb. z art. 63 § 2 i 6 kks w zw. z art.7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. art. 37 § 1 pkt.  5 kks i inne. Osoba, u której znaleziono narkotyki została także oskarżona o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Warto dodać, iż ustalenia poczynione w trakcie śledztwa pozwoliły na wyłączenie części materiałów do odrębnego rozpoznania, z uwagi na możliwość popełnienia przez część z podejrzanych przestępstw polegających na wyłudzaniu kredytów.

do góry