Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Oskarżeni o kierowanie i udział w trzech zorganizowanych grupach przestępczych staną przed sądem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Oskarżeni o kierowanie i udział w trzech zorganizowanych grupach przestępczych staną przed sądem

Dariusz Sienicki
20.09.2022

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem i nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, znajdzie swój finał w sądzie.

W sierpniu bieżącego roku Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia przeciwko 37 osobom, obywatelom Polski i Ukrainy, oskarżonym o kierowanie i udział w trzech, współpracujących ze sobą zorganizowanych grupach przestępczych, zajmujących się przemytem z terytorium Ukrainy na terytorium Polski i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów i alkoholu nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego do innych miejsc na terenie kraju i poza jego granice.

 

W toku postępowania ustalono, że pierwsza grupa działała w okresie od stycznia 2018 r. do marca 2020 r., w miejscowościach powiatu tomaszowskiego, województwa lubelskiego, a także na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Konfederacji Szwajcarskiej. Grupą kierowali dwaj obywatele polscy. W skład grupy wchodziło łącznie 18 ustalonych osób.

  • Oskarżeni o kierowanie i udział w trzech zorganizowanych grupach przestępczych staną przed sądem
    Oskarżeni o kierowanie i udział w trzech zorganizowanych grupach przestępczych staną przed sądem
  • Oskarżeni o kierowanie i udział w trzech zorganizowanych grupach przestępczych staną przed sądem
    Oskarżeni o kierowanie i udział w trzech zorganizowanych grupach przestępczych staną przed sądem
  • Oskarżeni o kierowanie i udział w trzech zorganizowanych grupach przestępczych staną przed sądem
    Oskarżeni o kierowanie i udział w trzech zorganizowanych grupach przestępczych staną przed sądem

Członkowie grupy przemycali wyroby akcyzowe w postaci papierosów i alkoholu z terytorium Ukrainy, a następnie przewozili wyroby pojazdami wyposażonymi w specjalne skrytki do innych miejsc docelowych – głównie na terenie kraju ale też za granicę celem dalszej odsprzedaży. W opisany sposób sprawcy sprowadzili, nabyli, przechowywali i przewozili wyroby akcyzowe w postaci nie mniej niż 138 389 paczek papierosów oraz nie mniej niż 150 litrów alkoholu o stężeniu nie mniej niż 95 % nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 181 052 zł, należnego podatku VAT w wysokości 667 456 zł oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 2 404 190 zł, co stanowi wielką wartość.

 

Kolejna grupa działała na terenie powiatu radomskiego i województwa mazowieckiego, w okresie od stycznia 2018 roku do lutego 2020 roku. W jej skład wchodziło łącznie 8 ustalonych osób, z których jedna osoba pełniła funkcję kierowniczą. Grupa ta nabywała od pierwszej wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Wyroby następnie były przewożone pojazdami wyposażonymi w specjalne skrytki bądź w bagażnikach do miejsce docelowych, głównie na terytorium Niemiec. W powyższym okresie w/w grupa nabyła, przechowywała i przewoziła wyroby akcyzowe w postaci nie mniej niż 161 291 paczek papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, przez co narażono Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 204 376 zł, należnego podatku VAT w wysokości 771 273 zł. oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 2 794 167 zł, co stanowi wielką wartość.

 

Trzecia grupa działała na terenie powiatu tomaszowskiego, województwa lubelskiego oraz na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, a także na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w okresie od stycznia 2018 r. do marca 2020 r. Składała się z 11 członków. Jej działalność polegała na nabywaniu od pierwszej grupy wyrobów akcyzowych w postaci papierosów, które po zgromadzeniu i spakowaniu były przewożone autokarami kursowymi do Niemiec. We wskazanym okresie członkowie grupy sprowadzili, nabyli, przechowywali i przewozili wyroby akcyzowe w postaci nie mniej niż 291 179 paczek papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 370 068 zł, należnego podatku VAT w wysokości 1 139 723 zł oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 5 042 771 zł, co stanowi wielką wartość.

 

Działalność wszystkich trzech grup przestępczych doprowadziła do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego cła w wysokości 755 496 złotych, podatku VAT w wysokości 2 578 452 złotych i podatku akcyzowego w wysokości 10 241 128 złotych.  

 

W toku postępowania przygotowawczego podejrzanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, polegających na sprowadzaniu, nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu bez zgłoszenia celnego wyrobów akcyzowych w postaci papierosów i alkoholu nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy.

 

Wśród podejrzanych, większość przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło wyjaśnienia, w których opisali przebieg przestępczego procederu. Czternastu podejrzanych skorzystało z prawa do dobrowolnego poddania się uzgodnionej karze. 

 

Wobec 6 osób, na etapie postępowania przygotowawczego stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec innych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym w postaci dozoru Policji i poręczeń majątkowych. Łącznie, wysokość zastosowanych w postępowaniu poręczeń majątkowych wyniosła 86 000 złotych.

 

Na mieniu podejrzanych, dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 335 000 złotych.

 

Podejrzanym, za zarzucane im czyny, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

do góry