Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG

Dariusz Sienicki
10.11.2022

W komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z okazji Święta Niepodległości i Dnia Pracownika SG, odbyły się uroczystości, podczas których miało miejsce ślubowanie 54 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG. Podczas uroczystego apelu wręczono również awanse i odznaczenia.

Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, zaś błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielili: kapelan katolicki NOSG ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk oraz dziekan prawosławny SG ks. ppłk SG Adam Weremijewicz. 54 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG, najbliższy czas spędzi w ośrodku szkoleniowym, by po ukończonym kursie powrócić do służby w ochronie granicy państwowej. 

 

 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG

 

Święto Niepodległości i Dzień Pracownika SG, były okazją do wręczenia medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor pogratulował wyróżnionym i przekazał wyrazy uznania za dotychczasową służbę i pracę. Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości jest znakomitą okazją do złożenia podziękowań za pełną wyrzeczeń służbę w ochronie nienaruszalności granicy państwowej oraz za niezłomne trwanie na straży bezpieczeństwa obywateli Państwa Polskiego. To wyjątkowa okazja do wręczenia wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom odznaczeń i awansów.

 

 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz awanse i odznaczenia w NOSG

 

Z okazji Święta Niepodległości i Dnia Pracownika SG, w Nadbużańskim Oddziale SG:

 

- Medalem za Długoletnią Służbę udekorowano 19 osób. Medal za długoletnią służbę  jest nagrodą za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i służbie państwu.

-  17 osób zostało wyróżnionych  Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej. Medal za Zasługi dla Straży Granicznej, nadawany jest funkcjonariuszom i pracownikom SG, którzy swoją nienaganną służbą lub pracą przyczynili się do zwiększenia sprawności działania i podniesienia poziomu wyposażenia technicznego SG.

- Odznaką Straży Granicznej uhonorowano 23 funkcjonariuszy. Odznaka SG, stanowi wyróżnienie za nienaganną służbę, szczególne zasługi i osiągniecia służbowe  oraz za wykonywanie zadań służbowych z narażeniem życia lub zdrowia.

- Odznaką NOSG, wyróżniono 17  funkcjonariuszy i pracowników, w dowód uznania za szczególne zasługi i działalność na rzecz Nadbużańskiego Oddziału SG oraz wzorowe wykonywanie zadań służbowych.

 

Święto Niepodległości jest również okazją do awansów na kolejne stopnie służbowe. W Nadbużańskim Oddziale SG, w korpusie oficerów awansowało 18 funkcjonariuszy. W korpusie chorążych awansowało 170. Natomiast w korpusie podoficerów kolejny stopień otrzymało 179 funkcjonariuszy.

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467, 57 km., obejmując strefą swego działania obszar woj. lubelskiego. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, którzy na co dzień zaangażowani są ochronę granicy z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizującymi zadania w głębi kraju.

 

Najważniejszymi zadaniami NOSG są:

 

-ochrona granicy państwowej;

- organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

- wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;

-  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej;

- zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej.

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie prowadzi już nabór kandydatów do służby przygotowawczej na 2023 rok. W przyszłym roku planuje się przyjąć do służby co najmniej 100 funkcjonariuszy.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce:

https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Wznowiono-rekrutacje-do-sluzby-w-Nadbuzanskim-Oddziale-Strazy-Granicznej.html

do góry