Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat

Dariusz Sienicki
24.11.2022

Zapobieganie nielegalnej migracji oraz zwalczanie przestępczości granicznej, to od 10 już lat główne i priorytetowe zadania Placówki Nadbużańskiego Oddziału SG w Białej Podlaskiej. Istotnym elementem, mającym wpływ na charakter działań jednostki, jest usytuowanie wewnątrz kraju, w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych o charakterze międzynarodowym. W strukturze Placówki SG funkcjonuje Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców.

Obchody 10-lecia Placówki rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Białej Podlaskiej. Następnie uroczystości przeniosły się na teren Placówki SG, gdzie odbył się uroczysty apel. Uroczystości przewodniczył gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG, któremu towarzyszył Zastępca – płk SG Tomasz Zybiński. Na miejscu byli obecni funkcjonariusze NOSG, którzy na co dzień pełnią służbę na odcinku granicy polsko-białoruskiej. W apelu udział wzięli również parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służby mundurowe oraz inni zaproszeni goście.

Apel był okazją do wręczenia medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor pogratulował wyróżnionym i przekazał wyrazy uznania za skuteczną ochronę granicy państwowej: „Dzisiejszej uroczystości towarzyszy wciąż żywa atmosfera Narodowego Dnia Niepodległości, który niedawno obchodziliśmy. Właśnie poprzez takie uroczystości oddajemy hołd bohaterom, dzięki którym po długiej nieobecności państwo Polskie wróciło na mapy Europy i świata. Myślę zatem, że jest to doskonała okazja do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe, których serdecznie wszystkim gratuluję. Niech te wyróżnienia będą nagrodą za trud wkładany każdego dnia w służbę na rzecz Ojczyzny oraz motywacją do dalszej pracy.”

 

 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
 • Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat
  Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ma już 10 lat

 

Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej została powołana do życia 27 listopada 2012 roku, zarządzeniem nr 87 Komendanta Głównego Straży Granicznej. Położona  jest w  głębi województwa lubelskiego. Zasięgiem terytorialnym obejmuje powiaty: radzyński, łukowski; z powiatu łosickiego gminy: Huszlew, Olszanka, Łosice; z powiatu bialskiego gminy: Drelów, Międzyrzec Podlaski, Leśna Podlaska, Biała Podlaska; z powiatu parczewskiego gminy: Dębowa Kłoda, Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń; miasta: Biała Podlaska, Parczew, Międzyrzec Podlaski, Łuków, Stoczek Łukowski, Łosice i Radzyń Podlaski.

W strukturze Placówki funkcjonuje Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców. Jest on jednym z sześciu ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców funkcjonujących w Polsce, które są elementem krajowego systemu detencji administracyjnej przeznaczonej dla cudzoziemców, jednocześnie jest jednym z dwóch ośrodków w kraju o profilu rodzinnym. W oparciu o posiadaną infrastrukturę lokalową oraz obowiązujące przepisy prawa, strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej dysponuje 130 miejscami. W strzeżonym ośrodku przebywają cudzoziemcy o nieuregulowanym statusie prawnym, często o niepotwierdzonej tożsamości, nie posiadający dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP.

W dniu 18 października 2018 r. Placówka SG w Białej Podlaskiej otrzymała zaszczytne imię gen. bryg. Stanisława Tessaro, dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza. Polski oficer był wielokrotnie wyróżniony za wybitne zasługi bojowe, w tym najwyższym w Polsce odznaczeniem wojennym Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

do góry