Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nowi funkcjonariusze w szeregach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi funkcjonariusze w szeregach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Wojciech Kopeć
24.02.2023

Dziś w komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się uroczystości, podczas których miało miejsce ślubowanie 50 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG. Zbiórka odbyła się w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności kadry kierowniczej NOSG.

Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, zaś błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielili: kapelan katolicki NOSG ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk oraz dziekan prawosławny SG ks. ppłk SG Adam Weremijewicz. Pięćdziesięciu nowo przyjętych funkcjonariuszy SG, najbliższy czas spędzi w ośrodku szkoleniowym, by po ukończonym kursie powrócić do służby w ochronie granicy państwowej. 

 

 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG
 • Ślubowanie w NOSG
  Ślubowanie w NOSG


Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:o nieposzlakowanej opinii,

 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie prowadzi w dalszym ciągu nabór kandydatów do służby przygotowawczej na 2023 rok. Jeszcze w tym roku planuje się przyjąć do służby co najmniej 100 funkcjonariuszy. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się w znajdują się na stronie internetowej NOSG: https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Trwa-rekrutacja-do-sluzby-w-Nadbuzanskim-Oddziale-Strazy-Granicznej.html

do góry