Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej ma już 32 lata - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ma już 32 lata

Dariusz Sienicki
16.05.2023

16 maja 1991 roku, na mocy ustawy o Straży Granicznej uchwalonej przez Sejm 12 października 1990 roku, powstała Straż Graniczna. W tym roku Nadbużański Oddział Straży Granicznej obchodzi swój jubileusz po raz trzydziesty drugi.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie to największy oddział SG w Polsce. Strzeże nie tylko granic Rzeczpospolitej Polskiej lecz także granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i Strefy Schengen czyli obszaru, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych. Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej przed przedostaniem się do Europy osób, których pobyt mógłby stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i obronności. To na barkach funkcjonariuszy m.in. naszego oddziału spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie ładu i porządku osób przekraczających granicę.

 • Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
  Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
 • Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
  Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
 • Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
  Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467, 57 km., obejmując strefą swego działania obszar woj. lubelskiego. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, którzy na co dzień zaangażowani są ochronę granicy z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizującymi zadania w głębi kraju. W ramach Placówki SG w Białej Podlaskiej funkcjonuje Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców.

 • Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
  Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
 • Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
  Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
 • Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej
  Funkcjonariusze NOSG podczas pełnionej służby granicznej

Najważniejszymi zadaniami NOSG są:

 

-ochrona granicy państwowej;

 

- organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

 

- wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;

 

-  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej,

 

- zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej;

 

- przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

 

W Nadbużańskim Oddziale SG, kładzie się szczególny nacisk na skuteczną ochronę granicy państwowej oraz sprawną odprawę podróżnych w przejściach granicznych.

do góry