Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej „Gorące lato” dla funkcjonariuszy SG z Lublina - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Gorące lato” dla funkcjonariuszy SG z Lublina

Dariusz Sienicki
17.08.2023

Funkcjonariusze Placówki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Lublina mają obecnie „gorący” okres podczas realizacji swoich zadań służbowych i wcale nie chodzi tu o obecnie panujące temperatury na zewnątrz. Okazuje się bowiem, iż odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i związany z tym koniec obowiązywania przepisów przedłużających ważność polskich wiz i kart pobytu, spowodował wzrost liczby cudzoziemców, którzy do tej pory nie uregulowali swojego statusu dalszego pobytu w Polsce.

Funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Lublinie w pierwszych 2 tygodniach sierpnia br. zatrzymali łącznie 12 cudzoziemców, w tym 9 obywateli Zimbabwe oraz obywateli Nigerii, Tanzanii i Iranu. Wszyscy zatrzymani przebywali nielegalnie na terytorium RP, tj. po upływie okresu ważności posiadanych wiz krajowych lub zezwoleń na pobyt czasowy. W sześciu przypadkach ważność posiadanych dokumentów przedłużona była przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, natomiast w pozostałych ich okres ważności upłynął już po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

  • Funkcjonariusze SG prowadzą kontrolę legalności pobytu cudzoziemców
    Funkcjonariusze SG prowadzą kontrolę legalności pobytu cudzoziemców

Wszystkie osoby otrzymały decyzje o zobowiązaniu do opuszczenia Polski i powrotu do swojego kraju.   

 

Tylko od początku tego roku, funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili ponad 200 przypadków naruszenia przepisów pobytu na terytorium Polski. Mundurowi prowadząc kontrole legalności pobytu cudzoziemców, stwierdzili naruszenie przepisów w tym zakresie, m.in. przez obywateli Rosji, Wietnamu, Chin, Nigerii, Zimbabwe, Pakistanu i Maroka.

do góry