Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PROJEKT " Narkotyki pod kontrolą – zwiększenie zdolności europejskich organów ścigania do walki z przestępczością narkotykową " - Fundusze -

Nawigacja

Fundusze

PROJEKT " Narkotyki pod kontrolą – zwiększenie zdolności europejskich organów ścigania do walki z przestępczością narkotykową "

Wojciech Kopeć
28.03.2022

Projekt „ Narkotyki pod kontrolą – zwiększenie zdolności europejskich organów ścigania do walki z przestępczością narkotykową " jest finansowany z funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja.

We wrześniu 2021 roku Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie podpisał z Komisją Europejską umowę grantową nr 101039050 na realizację projektu "Narkotyki pod kontrolą – zwiększenie zdolności europejskich organów ścigania do walki z przestępczością narkotykową" w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ISFP-2020-AG-DRUGS, którego wartość wynosi 284 984,87 euro. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2022 roku  i będzie trwała do 31 grudnia 2023 roku.

Beneficjentami projektu są: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Prezydium Policji w Berlinie, Generalna Dyrekcja Policji Państwowej w Bułgarii, Narodowa Policja Hiszpanii, Generalny Inspektorat Rumuńskiej Policji, Zarząd Policji i Straży Granicznej Estonii oraz Narodowa Policja Niderlandów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności służb w walce z przemytem substancji narkotycznych, zwłaszcza kokainy, w oparciu o wymianę informacji oraz lepsze zrozumienie najnowszych trendów w przestępczości narkotykowej. Partnerzy projektu, tj. eksperci z różnych służb, zwiększą swoją wiedzę na temat regulacji prawnych, istniejących kanałów przemytów narkotyków, a także procedur i metod stosowanych podczas likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych. Projekt przyczyni się również do rozwoju współpracy międzynarodowej i mechanizmów koordynacji poprzez udział w wizytach studyjnych i szkoleniach oraz wymianę najlepszych praktyk.

 

In September, 2021 the Nadbużański Border Guard Regional Unit in Chełm signed with the European Commission the Grant Agreement no. 101039050 for realization of the project “Drugs under control – enhancing European law enforcement capacity against drug trafficking crime“- within internal security fund with total value 284 984,87 Euro. The realization of the project started on the 1st of February, 2022 and it will be run till the 31st of December, 2023.

Project partners: Regional Police Headquarters in Lublin, Nadbużański Border Guard Regional Unit in Chełm, Berlin Police, National Police General Directorate in Bulgaria, National Spanish Police, General Inspectorate of Romanian Police, Estonian Police and Border Guard and Netherlands National Police.

The main objective of the project will be strengthening the law enforcement capacity in the area of targeting illicit drug trafficking, in particular of cocaine and new psychoactive substances. Moreover, experts participating in the project will have opportunity to develop existing information exchange between law enforcement agencies in the EU by collecting operational information and a better understanding of the latest trends in drug-related crimes. Project partners will enhance their knowledge on the legal regulations, existing drug trafficking channels, procedures and methods applied during dismantling illegal drug laboratories. The project will also contribute to the development of international cooperation and coordination mechanisms via participation in study visits and training workshops as well as best practice exchange.

do góry