Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu - Fundusze -

Nawigacja

Fundusze

Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu

Wojciech Kopeć
09.02.2022

Plac budowy w związku z realizacją inwestycji został przekazany w październiku 2020 roku, a odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w sierpniu 2021 roku. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 4 352 680,02 zł, z czego kwota 3 264 510 zł została dofinansowana z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu nr PL/2018/PR/0037.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej, mając na uwadze wzmocnienie ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej poprzez zwiększenie mobilności patroli Placówki Straży Granicznej w Kodniu oraz usprawnienie obsługi interesantów, zrealizował zadanie pod nazwą:"Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu". W ramach logistycznego zabezpieczenia placówki i przystosowaniu jej do możliwości realizacji powierzonych zadań w ochronie granicy i porządku publicznego zachodziła konieczność modernizacji kompleksu siedziby Placówki, w tym zabezpieczenie bezpośredniego zaplecza lokalowego dla funkcjonariuszy, techniczno-magazynowego dla sprzętu i urządzeń z niezbędnymi systemami zabezpieczeń  a także niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną.

 • Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu
  Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu
 • Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu
  Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu
 • Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu
  Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu
 • Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu
  Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu
 • Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu
  Modernizacja budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu

Dodatkowo w ramach zrealizowanej inwestycji dokonano zakupu sprzętu transportowego w postaci:

 • 4 sztuk motocykli o pojemności 125 cm3,
 • 2 sztuk motocykli o pojemności 250 cm3,
 • łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym i przyczepą,
 • pojazdu typu UTV 4x4,
 • 2 sztuk pojazdu typu ATV quad 4x4,
 • 1 sztuki pojazdu patrolowego,
 • 1 sztuki pojazdu terenowego.
 • Sprzęt transportowy
  Sprzęt transportowy
 • Sprzęt transportowy
  Sprzęt transportowy
 • Sprzęt transportowy
  Sprzęt transportowy
 • Sprzęt transportowy
  Sprzęt transportowy
 • Sprzęt transportowy
  Sprzęt transportowy
 • Sprzęt transportowy
  Sprzęt transportowy
 • Sprzęt transportowy
  Sprzęt transportowy
 • Sprzęt transportowy
  Sprzęt transportowy

Realizacja projektu spowodowała zwiększenie skuteczności i jakości funkcjonowania Placówki, a w efekcie lepsze wykorzystanie posiadanych przez jednostkę organizacyjną sił i środków do podejmowanych zadań poprzez szybszą interwencję patroli mobilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z naruszeniem granicy zewnętrznej Unii Europejskiej przez osoby do tego nieuprawnione.

do góry