Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Klauzula informacyjna dotycząca zakupów, realizacji zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. - RODO -

Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca zakupów, realizacji zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Wojciech Kopeć
27.09.2018

Klauzula informacyjna - dotycząca zakupów, realizacji zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
telefon: +48 82 / 568-50-02,
e-mail: komendant.nadbuzanski@strazgraniczna.pl.


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje Inspektor ochrony danych
Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
telefon +48 82 / 568-51-20,
e-mail: naczelnik.oi.nadb@stazganiczna.pl,


3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy lub wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w celu realizacji zakupów, zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.


5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.


7. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz – jeśli to wynika z przepisów prawa - prawo do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


9. Profilowanie
Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; dane osobowe nie będą profilowane.


10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procedurze.

 

do góry