Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Drugie spotkanie Komitetu Sterującego projektu “Operation visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. - C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Drugie spotkanie Komitetu Sterującego projektu “Operation visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Wojciech Kopeć
24.07.2019

2 lipca 2019 r. w Chełmie odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego projektu “Operation visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Nadbużański Oddział SG reprezentował Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziały Straży Granicznej płk SG Łukasz Ćwik, w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

 W trakcie spotkań omówiono stan realizacji przedsięwzięć w projekcie, przedstawiono harmonogram zaplanowanych działań związanych z realizacją projektu oraz przewidywane terminy dostaw sprzętu zakupionego w ramach projektu.

  • Spotkanie w NOSG
    Spotkanie w NOSG
  • Spotkanie w NOSG
    Spotkanie w NOSG
  • Spotkanie w NOSG
    Spotkanie w NOSG

On 2nd July in Chełm, within the framework of the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020, the second meeting of the Steering Committee of the project „Operation visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00 took place.

Nadbużański Border Guard Regional Unit was represented by BG Col. Łukasz Ćwik – Deputy Commander of Nadbużański Border Guard Regional Unit, at the meeting were also present representatives of the State Border Guard Service of Ukraine.

During the meetings the state of implementation of project tasks was discussed, a schedule of planned activities related to the implementation of the project was presented as well as the expected delivery dates of the equipment purchased as part of the project.

do góry