Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG

Dariusz Sienicki
08.03.2019

Dziś, w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się ślubowanie 4 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG. Zbiórka odbyła się w asyście pocztu sztandarowego NOSG oraz w obecności kadry kierowniczej Oddziału.

Rotę ślubowania odczytał Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Tomasz Zybiński, zaś błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielił kapelan katolicki NOSG ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk.

 

Nowo przyjęci funkcjonariusze SG, najbliższy czas spędzą w ośrodku szkoleniowym SG by jesienią powrócić do służby w ochronie granicy państwowej.

 

 

 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG
  Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG

 

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 

- o nieposzlakowanej opinii,

 

- która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 

- korzystająca w pełni z praw publicznych,

 

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

 

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

 

- gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

 

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

 

- która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się w znajdują się w zakładce:

http://http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Rekrutacja-do-sluzby-w-Nadbuzanskim-Oddziale-Strazy-Granicznej.html

do góry