Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Spotkanie koordynacyjne ze Służbami Granicznymi Ukrainy i Białorusi w zakresie wymiany doświadczeń oraz wypracowania najlepszych praktyk w dziedzinie powrotów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie koordynacyjne ze Służbami Granicznymi Ukrainy i Białorusi w zakresie wymiany doświadczeń oraz wypracowania najlepszych praktyk w dziedzinie powrotów

Dariusz Sienicki
20.09.2019

19 września br., w Rudzie Różanieckiej na terenie pow. lubaczowskiego odbyło się Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białoruś oraz Ukrainy. Było to pierwsze spotkanie pełnomocników granicznych, w którym uczestniczyli jednocześnie przedstawiciele trzech graniczących ze sobą krajów.

Stronę polską reprezentowali: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - gen. bryg. SG Robert Rogoz, Zastępca Komendanta NOSG - płk SG Tomasz Zybiński oraz Zastępca Komendanta BiOSG - ppłk Józef Burchała.

 

 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych

 

Stronę białoruską reprezentowali: płk I. Gutnik.- Pełnomocnik Graniczny Republiki Białoruś odcinka Brzeskiego oraz jego zastępca płk A. Taras. Stronę ukraińską z odcinka łuckiego reprezentowali: płk R. Rumilow - Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Łuckiego oraz jego pomocnik kpt. A. Stolar. Natomiast z odcinka lwowskiego stronę ukraińską  reprezentowali: ppłk I. Rymaczuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Lwowskiego oraz jego pomocnik ppłk W. Babuszkin.

 

 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych
 • Spotkanie Pełnomocników Granicznych
  Spotkanie Pełnomocników Granicznych

 

Podczas rozmów podsumowano służbową działalność w ochronie: polsko - białoruskiego oraz polsko – ukraińskiego odcinka granicy państwowej i kontroli granicznej na poszczególnych przejściach w pierwszy półroczu 2019 roku. Podsumowano również wzajemną współpracę służb granicznych w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego.

 

W czasie prowadzonych rozmów uzgodniono zasady dalszej wzajemnej współpracy w aspekcie ochrony granicy państwa oraz sprawnej odprawy granicznej podróżnych w przejściach granicznych.

Spotkanie koordynacyjne odbyło się w ramach projektu 2/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz z Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów – część II”

 

 

do góry