Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą

Dariusz Sienicki
01.06.2021

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu w dniach 19 i 27 maja br. zatrzymali 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych w związku z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi.

Zorganizowana przestępczość transgraniczna

Ustalono, że grupa działała od stycznia 2018 r. do stycznia 2020 r., na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego, a także na terytorium Ukrainy. Przestępcza działalność polegała na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci  papierosów nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego.

 

Przemyt wyrobów akcyzowych z Ukrainy do Polski

Osoby kierujące przestępczym procederem osobiście organizowały przemyt wyrobów akcyzowych z terytorium Ukrainy do Polski, gromadząc odpowiednie ilości towaru w celu przygotowania go do dystrybucji w głąb kraju. Następnie, zgodnie z ustalonym podziałem ról w grupie, inni członkowie, zajmowali się przygotowaniem papierosów do dystrybucji, pakując towar do pojazdów wyposażonych w specjalne skrytki. Część członków grupy była odpowiedzialna za transport wyrobów akcyzowych, które trafiały do różnych miejsc na terenie kraju, celem dalszej odsprzedaży również przy wykorzystaniu środków komunikacji publicznej.

  • Zabezpieczanie papierosów pochodzących z przemytu
    Zabezpieczanie papierosów pochodzących z przemytu

Straty Skarbu Państwa sięgają ponad 1 milion złotych

Na skutek przestępczej działalności doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w wysokości ponad 1 milion złotych z tytułu należnego podatku akcyzowego w wysokości niemal 1,2 miliona złotych, podatku VAT w wysokości około 344.652,00 zł. oraz cła w kwocie powyżej 96.612,00 zł. Wysokość strat Skarbu Państwa wynika z nielegalnego obrotu papierosami w ilości niemal 71.072 paczek.

 

Zarzuty

Zatrzymani w dniach 19 i 27 maja br. podejrzani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej,  a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych.

W stosunku do zatrzymanych osób, prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.

 

Charakter rozwojowy i tymczasowe aresztowania

W ramach wspólnych czynności procesowych Prokuratury i Straży Granicznej na przestrzeni kwietnia i maja br. do śledztwa zatrzymano łącznie 20 osób. Wszystkim podejrzanym ogłoszono zarzuty udziału w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu osiąganie nieopodatkowanych korzyści finansowych czerpanych z popełniania przestępstw skarbowych na szkodę Skarbu Państwa. Dodatkowy zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą usłyszało 2 obywateli RP. Na wniosek prokuratora, wobec trzech osób pełniących wiodącą rolę w grupie, w tym wobec kierujących przestępczym procederem, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Działania funkcjonariuszy Straży Granicznej z PSG w Hrebennem realizowane są wspólnie z KaOSG w Nowym Sączu i Zarządem w Rzeszowie CBŚP.

do góry