Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Podrobione dokumenty na granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podrobione dokumenty na granicy

Dariusz Sienicki
10.05.2022

Podróżni, którzy podczas przekraczania granicy państwowej, posłużyli się podczas kontroli granicznej fałszywymi dokumentami, muszą liczyć się teraz z konsekwencjami swoich czynów. W samej tylko Placówce SG w Terespolu wszczęto już 12 postępowań przygotowawczych dotyczących posługiwania się podrobionymi dokumentami.

We wspomnianej wyżej Placówce Straży Granicznej w Terespolu, od początku tego roku, wszczęto 12 postępowań przygotowawczych, w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu.  Proceder ten polegał na posłużeniu się w trakcie kontroli granicznej sfałszowanymi dokumentami pobytowymi wystawionymi przez takie kraje jak: Włochy (7 dokumentów), Polska ( 4 dokumenty),  Belgia (3 dokumenty) oraz Hiszpania (2 dokumenty). Warto zaznaczyć, iż posługiwanie się przy kontroli granicznej fałszywymi dokumentami usankcjonowane jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili w tym roku ponad 700 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane były: testy na Covid-19, zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid-19, prawa jazdy, oświadczenia o powierzeniu pracy, dokumenty pobytowe, paszporty,  dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe oraz prawa jazdy.

do góry