Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Klauzula informacyjna - dane przetwarzane w ramach kontaktów z rzecznikiem prasowym - RODO -

Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna - dane przetwarzane w ramach kontaktów z rzecznikiem prasowym

Wojciech Kopeć
21.08.2018

Klauzula informacyjna - dotycząca danych przetwarzanych w ramach kontaktów z rzecznikiem prasowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
telefon: +48 / 568-50-02,
e-mail: komendant.nadbuzanski@strazgraniczna.pl.
2.    Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje Inspektor ochrony danych
Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
telefon +48 / 568-51-20,
e-mail: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl
3.    Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w szczególności  w celu odpowiedzi na zadane pytania, wysyłania informacji prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia na podstawie art. 3a i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
4.    Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Straż Graniczną.
5.    Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
6.    Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.
7.    Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.    Profilowanie
Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; dane osobowe nie będą profilowane.

 

do góry