Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nowoczesne kamery za 12,5 mln dla Nadbużańskiego Oddziału SG - C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Nowoczesne kamery za 12,5 mln dla Nadbużańskiego Oddziału SG

Dariusz Sienicki
02.06.2020

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznym oddano do użytku nowoczesne kamery do obserwacji w dzień i w nocy. Najnowszej generacji urządzenia pomogą funkcjonariuszom SG w zabezpieczaniu granicy państwowej.

Przenośne kamery termowizyjne ze względu na swoją wagę i wymiary są wykorzystywane przez funkcjonariuszy pełniących służbę zarówno pieszo jak  i przy użyciu pojazdów służbowych. Umożliwiają prowadzenie obserwacji rejonów granicy państwa praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych.

 

Nowoczesne optoelektroniczne systemy nadzoru do obserwacji terenu w dzień i w nocy trafiły do Placówek NOSG na granicy z Białorusią i Ukrainą.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 12,5 mln złotych. Zakup w większości był sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (projekty: PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00, PLBU.04.02.00-20-0062/17-00, PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00 oraz PLBU.04.01.00-UA-0206/17-00).

 

Zestawy kamer, wykorzystywane przez funkcjonariuszy w służbie, umożliwią detekcję, obserwację i rejestrację ewentualnych prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz przemytu towarów.

 

Realizacja projektów w ramach programu PL-BY-UA 2014-2020, w których uczestniczy Nadbużański Oddział SG umożliwia wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością transgraniczną.

Więcej informacji o projektach znajdziesz tutaj: https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/komenda/fundusze-pomocowe/c-bc-programme-poland-b

 

Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Nadbuzanski Border Guard Regional Unit and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

do góry