Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Kary grzywny za nielegalne powierzanie oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kary grzywny za nielegalne powierzanie oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Dariusz Sienicki
10.09.2020

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddział Straży Granicznej z Placówki w Białej Podlaskiej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w wyniku której stwierdzono nielegalne powierzenie i wykonywanie pracy przez dziewięciu obywateli Ukrainy. Pracodawca oraz nielegalnie zatrudnieni w jednej z firm na terenie powiatu bialskiego pracownicy zostali ukarani karami grzywny.

Podczas przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Placówki NOSG w Białej Podlaskiej jeszcze pod koniec ubiegłego roku, kontroli legalności zatrudnienia, stwierdzono nielegalne powierzanie wykonywania pracy przez polskiego pracodawcę, dziewięciu obywatelom Ukrainy. Cudzoziemcy wykonywali pracę „na czarno”, bez posiadania obowiązujących przepisami prawa zezwoleń oraz bez zawarcia umowy na pracę w wymaganej formie.

 

Pracodawca nie odprowadzał składek na ubezpieczenia pracowników, nie rejestrował wymaganych dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim czy też Urzędzie Pracy. Przeprowadzone czynności wyjaśniające zakończyły się skierowaniem do sądu wniosków o ukaranie. Pracodawca został ukarany karą grzywny w kwocie 15 tys. zł, zaś cudzoziemcy karami grzywny w wysokości od 400 do 1000 zł.

do góry